Jak uniknąć błędów podczas programowania CNC? Jaki wpływ na działanie obrabiarek ma ich prawidłowa konfiguracja? | Martex CNC - producent maszyn CNC ...

Jak uniknąć błędów podczas programowania CNC? Jaki wpływ na działanie obrabiarek ma ich prawidłowa konfiguracja?

Jedną z najważniejszych korzyści oferowanych przez obrabiarki CNC jest daleko posunięta automatyzacja. Ta właśnie automatyzacja pozwala znacząco odciążyć operatora, przyśpieszyć czas pracy i obniżyć koszty. Automatyzacja zapewniana przez programowanie CNC pozwala również zredukować do absolutnego minimum szansę na wystąpienie błędu podczas pracy obrabiarki, o ile tylko sama obrabiarka została prawidłowo zaprogramowana. Jakie błędy przy programowaniu maszyn CNC mogą się przydarzyć? Jak możesz tym właśnie błędom zapobiegać?

Nieprawidłowości w tworzeniu G-kodu. Jak możesz ich uniknąć?

G-kod (lub G-code, skrót od angielskiej nazwy Geometric Code) to podstawowy język programowania maszyn CNC (sterowanych numerycznie). Jest to zbiór instrukcji określających ruch narzędzia obrabiarki, a więc i osiągany przez obróbkę danego materiału efekt. Najczęstszymi błędami, do jakich może dojść podczas tworzenia G-kodu, są wszelkiego rodzaju:

 • pomyłki w zapisie kodu;
 • nieprawidłowe wartości poszczególnych parametrów;
 • niewłaściwe sekwencje poleceń.

Każdy z tych błędów w programowaniu CNC może doprowadzić do niepożądanego działania obrabiarki, uzyskania efektu niezgodnego z oczekiwaniami, a nawet do uszkodzenia urządzenia. Aby błędów tych uniknąć, konieczne jest:

 • planowanie i staranna weryfikacja kodu – każdy G-kod powinien być zaplanowany przed sporządzeniem jego zapisu, a po zapisie starannie zweryfikowany w poszukiwaniu nieprawidłowości;
 • oparcie się na sprawdzonej dokumentacji – w programowaniu CNC zawsze warto polegać na oficjalnej dokumentacji oraz na przewodnikach pomagających w sporządzaniu G-kodu;
 • przetestowanie kodu w symulatorze – symulator ten posiada wiele obrabiarek CNC, a jego uruchomienie jest sposobem na przetestowanie prawidłowości i skuteczności kodu.

Oczywiście, podstawą do prawidłowego programowania CNC i tak zawsze pozostanie odpowiednie przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne, a to najłatwiej zdobyć, decydując się na szkolenia i kursy CNC dla operatorów tego typu urządzeń. Na kursach tych przyszli operatorzy poznają m.in. znaczenie, jakie dla uniknięcia błędów w programowaniu CNC ma uważne sprawdzanie składni jeszcze przed uruchomieniem programu G-kodu. Takie sprawdzanie składni pozwala uniknąć nieprawidłowego zapisu poleceń, a nieprawidłowo zapisane polecenia mogą sprawić, że obrabiarka zwyczajnie ich nie rozpozna.

Błędy w konfiguracji maszyny CNC. Do czego mogą doprowadzić?

Nawet najlepsze i najsprawniejsze programowanie CNC nie zapewni oczekiwanego efektu, jeśli sama obrabiarka nie zostanie przy tym prawidłowo skonfigurowana. Przez konfigurację tę należy rozumieć ustawienie urządzenia zgodnie z jego specyficznymi, oryginalnymi wymogami – oryginalnymi, ponieważ każda maszyna CNC posiada własną specyfikę i nie należy do jej konfiguracji podchodzić rutynowo. Błędami, jakie może powodować nieuwzględnienie tych wymogów, są:

 • niewłaściwe ustawienie prędkości posuwu;
 • błędne parametry narzędzi;
 • nieprawidłowe parametry chłodziwa.

Błąd popełniony na etapie programowania CNC, a następnie konfiguracji samej obrabiarki może doprowadzić do niewłaściwego działania urządzenia, słabej jakości obróbki, a nawet do zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych dla operatora. Aby temu zapobiec, należy zawsze:

 • precyzyjnie skalibrować maszynę CNC – jest to warunek podstawowy do tego, aby obrabiarka działała poprawnie i aby jej osie poruszały się zgodnie z oczekiwaniami;
 • sprawdzić i dostosować prędkość posuwu – stanowi to kluczowy warunek dla osiągnięcia prawidłowej wydajności i jakości obróbki;
 • przeprowadzać regularne przeglądy i konserwację urządzenia – jedynie regularne przeglądy i serwis maszyn CNC mogą zapewnić jej optymalne działanie przez długi czas.

Wszystkim zainteresowanym dbałością o bezawaryjną i długoletnią pracę posiadanych obrabiarek sterowanych numerycznie przypominamy, iż nasza firma – Martex CNC, oferuje wsparcie serwisowe tego typu urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem produkowanych przez nas wypalarek plazmowych. Z nami programowanie, konfiguracja i eksploatacja maszyn CNC stają się nie tylko prostsze, ale i zwyczajnie tańsze.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.