Jakie korzyści dają przecinarki plazmowe w przemyśle metalowym? W czym tkwi ich przewaga nad innymi urządzeniami do cięcia metalu? | Martex CNC - producent maszyn CNC

Jakie korzyści dają przecinarki plazmowe w przemyśle metalowym? W czym tkwi ich przewaga nad innymi urządzeniami do cięcia metalu?

Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że przecinarki plazmowe znacząco wpłynęły na przemysł metalowy i cały szereg innych branż. Te zaawansowane urządzenia służące do obróbki matali znajdują obecnie szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, wszędzie stanowiąc jedne z podstawowych narzędzi – narzędzi, które miejscami wyparły inne rozwiązania. Dlaczego tak się stało? Co potrafią przecinarki plazmowego, czego nie zrobią inne, stosowane w przemyśle metalowym urządzenia?

Dlaczego właśnie przecinarki plazmowe? Czym są i jak działają te urządzenia?

Sama idea cięcia z użyciem plazmy powstała jeszcze w latach .50 XX wieku i – jak wiele podobnych innowacji – została zapoczątkowana przez wojskowych. Pod koniec lat .60 mamy już na rynku pierwszą komercyjną przecinarkę przynoszącą spore zmiany w przemyśle metalowym i nie tylko. Przez kolejne lata technologia ta zmieniała się znacząco, pozostawiając jednak zasadę wykorzystania plazmy do precyzyjnego cięcia różnych materiałów.

Proces cięcia plazmą polega na generowaniu strumienia gazu (najczęściej powietrza lub azotu), poddawanego następnie działaniu wysokiego napięcia elektrycznego, co prowadzi do jonizacji gazu i powstania plazmy o bardzo wysokiej temperaturze. Gorąca plazma jest dalej kierowana przez operatora urządzenia na materiał, który ma zostać przecięty, topiąc go i usuwając stopiony metal za pomocą podmuchu strumienia gazu. Wszystko to jest bardzo proste, a przede wszystkim okazało się niezwykle korzystne dla przemysłu metalowego. W jaki sposób?

Jakie korzyści dla przemysłu metalowego zapewniają przecinarki plazmowe CNC? W jakich branżach trudno się dziś bez nich obejść?

Przecinarki plazmowe bardzo szybko okazały się czymś niezastąpionym w przemyśle metalowym, w którym dokładność i efektywność obróbki metalu są elementami kluczowymi i decydującymi o powodzeniu oraz opłacalności całego przedsięwzięcia. Przecinarki umożliwiły precyzyjne cięcie różnych metali, takich jak stal czy aluminium, co jest z kolei niezbędne przy produkcji skomplikowanych elementów metalowych. Do dzisiaj urządzenia te stosowane są główne do cięcia:

 • blach,
 • rur,
 • profili,
 • detali metalowych.

Jednak na popularyzacji przecinarek plazmowych skorzystał nie tylko sam przemysł metalowy. Równie skuteczne okazały się także w:

 • budownictwie – zwłaszcza przy tworzeniu konstrukcji stalowych;
 • motoryzacji – gdzie precyzja obróbki metalu ma wyjątkowo duże znaczenie.

W każdej z tych branż przecinarki plazmowe zdobywały sobie należne im miejsce na skutek szeregu właściwości o wyjątkowym znaczeniu dla przemysłu. Wśród właściwości tych koniecznie należy wymienić:

 • wysoką wydajność urządzenia – przecinarki plazmowe umożliwiają cięcie metalu z dużą prędkością, co pozwala na znaczne skrócenie czasu produkcji;
 • duży zakres grubości ciętego materiału – przecinarki plazmowe spokojnie radzą sobie z cięciem metalu o grubości od kilku milimetrów do kilku centymetrów;
 • dokładność cięcia – omawiane urządzenia umożliwiają uzyskanie bardzo precyzyjnych cięć, nie wymagających już żadnej dalszej obróbki;
 • uniwersalność – przecinarki plazmowe CNC mogą być wykorzystywane do cięcia różnych rodzajów metalu, w tym m.in. stali, aluminium, miedzi, a nawet słynącego z twardości tytanu.

Ale czy przecinarki plazmowe w przemyśle metalowym nie mają żadnej konkurencji? Mają, jednak po kilkoma względami konkurencję tę wyprzedzają nawet o dwie długości.

Czym przecinarki plazmowe górują nad innymi urządzeniami do cięcia metalu? Co można uznać za ich najmocniejsze strony?

W porównaniu do innych urządzeń służących do obróbki metalu, przecinarki plazmowe mają naprawdę wiele zalet. Wśród tych zalet największe znaczenie dla przemysłu metalowego posiadają te, dzięki którym:

 • cięcie plazmowe jest mniej szkodliwe dla środowiska niż cięcie gazowe lub tlenowe – nie wymaga stosowania gazów palnych, takich jak acetylen lub tlen, które mogą powodować pożary i wybuchy. Ponadto gazy palne przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza, emitując szkodliwe substancje w rodzaju tlenków azotu i węgla;
 • przecinarki plazmowe są mniej kosztowne w eksploatacji, niż inne urządzenia służące do obróbki metalu – nie wymagają stosowania drogich gazów palnych, mają długą żywotność i nie zmuszają do częstej wymiany części, a przy tym są łatwe w obsłudze, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów związanych z wyszkoleniem pracowników.

Biorąc to wszystko pod uwagę, trudno dziwić się stwierdzeniom, że gdyby dzisiaj przecinarki plazmowe nie istniały, przemysł metalowy musiałby je bardzo szybko wymyślić.

Free Ebook!

How to create an engineering companies digital workflow

Create a paperless engineering company with full digital compliance. Download your free ebook now.

DOWNLOAD