Konserwacja maszyn CNC: smarowanie, przegląd | Blog Martex CNC ...

Konserwacja maszyn CNC

Maszyny CNC stanowią obecnie podstawę wyposażenia firm, które specjalizują się w obróbce metali i innych materiałów. Sterowanie numeryczne gwarantuje bardzo wysoką precyzję pracy, a w efekcie także powtarzalność elementów i obniżenie kosztów ich wytwarzania. Tokarki i frezarki są jednak intensywnie eksploatowane i narażone na nieprzyjazne czynniki środowiskowe, takie jak wysokie temperatury czy tarcie. Dlatego do zachowania ich sprawności jest niezbędna systematyczna konserwacja.

Specyfika budowy i pracy maszyn CNC

Cechą, która charakteryzuje tokarki i frezarki oraz inne urządzenia obróbcze CNC jest połączenie trzech elementów: mechaniki, która warunkuje fizyczną pracę maszyny napędzanej silnikiem, elektryki, która odpowiada za zasilanie i umożliwia wykonywanie zadań obróbczych, oraz cieczy, wykorzystywanej w układzie hydraulicznym.

Utrzymanie pełnej sprawności maszyny wymaga zachowania kontroli nad każdym z nich. Nawet niewielkie zmiany w konstrukcji, wynikające np. z wytarcia się detalu czy uszkodzenia kabla elektrycznego, mogą prowadzić do poważnej awarii i groźnego w skutkach wypadku przy pracy. Dlatego niezwykle istotne jest odpowiednie przeszkolenie pracownika obsługi oraz staranne sprawdzenie maszyny przed przystąpieniem do pracy. 

Codzienna konserwacja maszyn CNC – podstawowe czynności

Tokarka czy frezarka CNC pracuje z bardzo dużą prędkością obrotową. Tarcie powoduje też rozgrzewanie się elementów maszyny. Dlatego pojawia się spore prawdopodobieństwo odkształcania, wycierania czy uszkadzania części. Prawidłowo przeprowadzona konserwacja maszyn CNC pozwala w porę je wykrywać i dokonywać wymiany. 

Wśród codziennych czynności zalecanych podczas konserwacji najczęściej wymienia się:

 • kontrolę parametrów środowiska, w jakim pracuje maszyna (wilgotność, temperatura, napięcie zasilania, poziom wibracji itp.),
 • po zakończeniu pracy zatrzymanie wałka serwo po jego powrocie do źródła,
 • czyszczenie i usuwanie wiórów po każdym zakończonym dniu pracy,
 • sprawdzanie stanu oleju,
 • sprawdzanie ciśnienia płynu w układzie hydraulicznym.

Konserwacje maszyn CNC – roczne i długoterminowe

Codzienne utrzymanie maszyny CNC w porządku oraz obsługiwanie jej zgodnie z instrukcją producenta może opóźnić problemy wynikające z długoterminowej eksploatacji. Pomimo to raz w roku lub co kilka miesięcy niezbędne jest też przeprowadzenie konserwacji w szerszym zakresie. Czynności zalecane podczas takiego procesu to:

 • Częste uruchamianie maszyny, która jest nieużywana.
 • Codziennie uruchamiane zasilania elektrycznego w okresie podwyższonej wilgotności powietrza. Produkowane w ten sposób ciepło wysuszy komponenty i zapobiegnie ewentualnym zwarciom.
 • Raz w roku konserwacja części sterującej. Powinna ona być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka. Obejmuje kontrolę napięcia wyjściowego modułu mocy, sprawdzenie modułów funkcyjnych oraz innych elementów, a także luzów w połączeniach i napięcia akumulatora.
 • Raz w roku przeprowadzona przez elektryka konserwacja silnika wrzeciona oraz sprawdzenie serwo. Ocenie poddaje się poziom hałasu, wahania temperatury pracy, które mogą wynikać z wad mechanicznych (łożyska) lub elektrycznych (szczotki silnika, komutatory). Podczas konserwacji niezbędna jest wymiana wadliwych części i wyregulowanie pozostałych.
 • Co 10-12 miesięcy konserwacja serwosilnika posuwu maszyny. Jeśli w pracy są zauważalne wahania prędkości posuwu, konserwację należy przeprowadzić wcześniej. Obejmuje ona czyszczenie sprężonym powietrzem i kontrolę zużycia szczotki oraz jej ewentualną wymianę.
 • Regularne kontrole poziomu smarowania części maszyny. Niezbędne jest sprawdzenie, czy olej lub smar jest doprowadzany we właściwe miejsca, a jego ilość jest odpowiednia. Przeglądów należy dokonywać w cyklach tygodniowych, miesięcznych, półrocznych i rocznych.
 • Raz na pół roku czyszczenie filtrów układu hydraulicznego, sprawdzenie szczelności przewodów, uzupełnienie lub wymianę płynów.

Wykonywanie regularnych przeglądów, wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych części oraz zadbanie o odpowiednie smarowanie maszyny stanowią gwarancję, że będzie ona pracować dłużej i z pełną wydajnością. Koszt przestoju związany z usuwaniem poważnej awarii sprzętu może być wielokrotnie wyższy niż jej kilkugodzinnego przeglądu przeprowadzonego co kilka tygodni czy raz w roku.

Twój partner w drodze do sukcesu

Martex CNC

Jesteśmy liderem rynku maszyn CNC oraz autoryzowanym przedstawicielem Hypertherm. Zapraszamy na prezentację do siedziby firmy

Kontakt
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.