Najnowsze trendy w przemyśle metalowym. Co zmieniło się w projektowaniu i produkcji elementów metalowych w 2023 roku? | Martex CNC - producent maszyn CNC ...

Najnowsze trendy w przemyśle metalowym. Co zmieniło się w projektowaniu i produkcji elementów metalowych w 2023 roku?

Czy rok 2023 był dla przemysłu metalowego rokiem przełomu? Z całą pewnością w niektórych aspektach zmieniło się bardzo wiele, co widać po rozwijających się w ciągu ostatnich 12. miesięcy trendach. Przemysł 4.0, sztuczna inteligencja czy idea zrównoważonego rozwoju są dziś wyznacznikami kierunku, w którym branża metalowa będzie chciała podążać. W jaki sposób przekłada się to na projektowanie i produkcję elementów metalowych? Jak będzie to wyglądało w przyszłości?

Przemysł 4.0, czyli cyfryzacja, automatyzacja i sztuczna inteligencja. Co dzięki temu wszystkiemu zyska przemysł metalowy?

W branży metalowej rok 2023 przyczynił się znacząco do wzrostu popularności koncepcji przemysłu 4.0. Co oznacza to dla działających w tym sektorze przedsiębiorców? Przede wszystkim jest to zapowiedź dalszych postępów w cyfryzacji i automatyzacji. Technologie takie jak sztuczna inteligencja, robotyka, internet rzeczy (IoT) czy analiza danych już teraz są wykorzystywane do zwiększania wydajności, optymalizacji procesów produkcyjnych i minimalizacji błędów. W przyszłości poziom ich wykorzystanie bez wątpienia wzrośnie.

Przemysł 4.0 – określany mianem czwartej rewolucji przemysłowej – jest koncepcją zdefiniowaną przez zastosowanie nowoczesnych technologii i automatyzacji w szeroko pojętej produkcji. Jego kluczowymi aspektami, z którymi będzie się musiał zmierzyć przemysł metalowy w Polsce, są:

  • cyfryzacja i automatyzacja – a to oznacza wprowadzanie zaawansowanych technologii w rodzaju sztucznej inteligencji oraz robotyki do procesów produkcyjnych w celu zwiększenia efektywności przy jednoczesnym zmniejszeniu ponoszonych kosztów i popełnianych błędów;
  • łączność i internet rzeczy – w ramach internetu rzeczy urządzenia i maszyny łączone są w sieci, zyskują zdolność wymiany danych i komunikowania się między sobą, co umożliwia lepszą koordynację prac i monitorowanie przeprowadzanych procesów;
  • big data oraz integracja systemów – w grę wchodzi tu wykorzystywanie ogromnych zbiorów danych do lepszego zrozumienia procesów, przewidywania kierunków rozwoju i optymalizacji produkcji. Jeśli zaś chodzi o integrację systemów, to jest to trend zbliżony do IoT, polegający na łączeniu różnych układów i technologii w jedną zintegrowaną sieć, co pozwala na lepsze zarządzanie produkcją oraz łańcuchem dostaw.

Bardzo ważnym elementem przemysłu 4.0 – ważnym zwłaszcza dla branży metalowej – jest gwałtownie rozwijająca się sztuczna inteligencja. Już dziś eksperci prognozują, że AI stanie się podstawą dla tej branży, pozwalając znacząco zredukować koszty przy skokowym wzroście jakości i precyzji pracy.

Wzrost znaczenia stali o wysokiej wytrzymałości. Jak wpłynie to na zastosowanie metali w przemyśle?

Stal o wysokiej wytrzymałości (HSLA) pozwala na realne zmniejszenie zużycia metalu wykorzystywanego w przemyśle metalowym. Mocne postawienie na ten materiał prowadzi również do ograniczenia emisji CO2, co z kolei wpisuje się doskonale w coraz popularniejszą w naszej branży ideę zrównoważonego rozwoju. Jednak wzrost popularności stali HSLA to również korzyść dla odbiorców i użytkowników. Stal o wysokiej wytrzymałości jest bowiem bardziej odporna na korozję, dzięki czemu możliwe jest wydłużenie żywotność wykonywanych z niej elementów.

Patrząc na ten temat bardziej technicznie, należy również wspomnieć, że stal o wysokiej wytrzymałości jest rodzajem stali charakteryzującej się wysoką wytrzymałością na rozciąganie w stosunku do swojej gęstości. Wytwarzana jest poprzez zastosowanie różnych metod, takich jak dodawanie pierwiastków stopowych, zmiana struktury krystalicznej czy zmiana procesu obróbki. Już dziś ze stali HSLA produkuje się:

  • konstrukcje stalowe – stal o wysokiej wytrzymałości stosowana jest często w konstrukcjach takich jak mosty, wieżowce i budynki przemysłowe;
  • pojazdy – stal HSLA to doskonały materiał do produkcji pojazdów, w tym samochodów osobowych i ciężarówek;
  • maszyny – ze stali o wysokiej wytrzymałości wytwarzane są rozmaite obrabiarki, maszyny budowlane czy urządzenia przemysłowe.

Już dziś mówi się o tym, że w najbliższych latach zastosowanie stali o wysokiej wytrzymałości w przemyśle metalowym będzie ciągle rosło. Jest to spowodowane zwiększającym się zapotrzebowaniem na lekkie, wytrzymałe i odporne na korozję materiały, a stal HSLA spełnia każdy z tych wymogów.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.