Cięcie plazmą: parametry, jak robić to prawidłowo? Poradnik | Blog Martex CNC

Jak prawidłowo ciąć plazmą? 5 wskazówek

Cięcie plazmą to powszechnie dziś stosowana metoda cięcia metali za pomocą łuku plazmowego. Za sprawą zastosowania obrabiarek typu CNC oferuje wiele możliwości, które są z powodzeniem wykorzystywane w wielu współczesnych zakładach produkcyjnych. Technologia ta, pozwalająca na sprawną i precyzyjną obróbkę materiałów, wymaga jednak dokonania odpowiednich ustawień urządzenia. Oto podstawowe parametry cięcia plazmą, które zapewnią wydajne i niezawodne działanie sprzętu!

Kluczowe parametry cięcia plazmą

Proces cięcia plazmą należy rozpocząć od odpowiedniego podłączenia urządzenia i ustawienia parametrów jego pracy. Jakość cięcia plazmą zależy od wielu elementów, jakie należy dopasować do typu i grubości materiału, wymaganej jakości cięcia oraz indywidualnych celów produkcyjnych.

Przecinarka plazmowa musi być przede wszystkim podłączona do prądu i sprężarki powietrza. Na efekty pracy wpływają głównie takie ustawienia plazmy CNC, jak natężenie prądu, napięcie łuku, prędkość i grubość cięcia, rodzaj, ciśnienie i natężenie przepływu gazu plazmowego oraz położenie palnika względem ciętego przedmiotu.

Ustawień dla danego procesu należy dokonać zgodnie z instrukcją obsługi załączoną do przecinarek plazmowych Hypertherm, których jesteśmy dystrybutorem.

O czym pamiętać podczas cięcia za pomocą plazmy?

Prędkość i grubość cięcia plazmą

Po uprzednim ustawieniu przecinarki można przystąpić do pracy. Prowadząc palnik, należy dobrać prędkość cięcia, która decyduje również o jego grubości. W przypadku, gdy zastosowana została zbyt mała prędkość cięcia, w materiale tworzyć się będą nieodpowiednie dla wybranego natężenia prądu szczeliny.

Przy zbyt dużej prędkości, przy dolnej krawędzi powierzchni poddanej obróbce gromadzić się będzie natomiast trudny do usunięcia żużel. Dodatkowo źle dobrane parametry cięcia powodują odpryski stopionego materiału przy jego górnej krawędzi. Co do zasady, przy grubszych materiałach zalecane jest wolniejsze operowanie urządzeniem i większe natężenie prądu.

Kierunek cięcia plazmą

Nie bez znaczenia dla efektów procesu jest kierunek cięcia plazmą, który ma szczególny wpływ na jakość przycinanych krawędzi. Tu obowiązuje prosta zasada — podczas wycinania konturów palnik przesuwamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dzięki temu lepsza strona cięcia znajdzie się po prawej stronie palnika poruszającego się do przodu. Z kolei przy wycinaniu otworów obieramy kierunek odwrotny, a więc przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Tutaj podobnie — lepsza strona cięcia znajdzie się po prawej stronie palnika, który porusza się w przód.

Odpowiednie ułożenia palnika

Pamiętać należy też o właściwym zamontowaniu i ułożeniu palnika. Ten powinien być zamontowany do suwnicy w taki sposób, by wszystkie części dokładnie do siebie pasowały i były należycie wyosiowane. To pozwoli na uzyskanie dobrego styku elektrycznego oraz zapewni odpowiedni przepływ gazu i płynu chłodzącego przez palnik.

Sam palnik powinien być prowadzony prostopadle do przecinanej powierzchni. Dokonując ustawień, warto upewnić się, że cięty materiał nie został zagięty lub zawinięty. Oprócz tego ważne jest też utrzymywanie odpowiedniej wysokości nad ciętym materiałem — cięcie zbyt blisko może skutkować podtapianiem materiału lub jego chropowatą powierzchnią.

Wyregulowanie plotera plazmowego

Przecinarkę do obróbki materiału montuje się do wcześniej przygotowanego stołu roboczego, czyli plotera plazmowego. W przypadku wystąpienia drgań palnika konieczne jest wyregulowanie stołu i ponowne sprawdzenie, czy cięcie przebiega z określoną prędkością. Trzeba mieć również na uwadze, że ploter do plazmy oraz jakość jego cięcia zależy od agregatu plazmowego, który zasila maszynę. Przy zbyt niskim natężeniu prądu cały proces będzie zakłócony, a po bokach materiału mogą pojawić się jego zwisające resztki.

Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Cięcie plazmą wymaga użycia wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych. By je zapewnić, konieczna jest systematyczna wymiana zużytych elementów na nowe, dobrane odpowiednio do pracy przy danym natężeniu prądu. Wymianie podlegają zwłaszcza dysze, elektrody oraz pierścienie zawirujące i na głowicy palnika. Montując części, trzeba zadbać, by były one czyste.

Zastosowanie technologii wycinania plazmą

Wycinanie plazmą jest dzisiaj wykorzystywane w wielu zakładach produkcyjnych. Często można znaleźć tam maszyny plazmowe działające bez przerw, z dużym natężeniem prądu i przy odpowiednich ciśnieniach. Tym samym zastosowanie plazmy umożliwia skracanie czasów pracy, uzyskiwanie dokładności cięcia na poziomie 0,1 mm oraz precyzyjne wykonanie nawet bardzo skomplikowanych kształtów. Cięcie plazmą to nie tylko jedno z najpopularniejszych rozwiązań przemysłowych. To przede wszystkim technologia, która pozwala na zoptymalizowanie procesu obróbki materiałów i uzyskanie dokładnie takich efektów, jakie były planowane.

Jak prawidłowo ciąć plazmą? Podsumowanie

Efektywne wykorzystanie możliwości, jakie dają obrabiarki CNC, zależy w dużej mierze od prawidłowej konfiguracji ustawienia oraz parametrów pracy. Odpowiednie dostosowanie grubości, prędkości i kierunku cięcia plazmą, prawidłowe ustawienie palnika, regulacja plotera plazmowego oraz regularna konserwacja urządzenia i wymiana materiałów eksploatacyjnych pozwolą uzyskać satysfakcjonujące efekty.

Twój partner w drodze do sukcesu

Martex CNC

Jesteśmy liderem rynku maszyn CNC oraz autoryzowanym przedstawicielem Hypertherm. Zapraszamy na prezentację do siedziby firmy

Kontakt