Wymiana sterowania w maszynach CNC: na czym polega? | Blog Martex CNC ...

Jak wygląda wymiana sterowań w urządzeniach CNC?

Współczesny przemysł nie może się obejść bez nowoczesnych maszyn, z których większość jest sterowana numerycznie. Tokarki, frezarki czy przecinarki plazmowe pod nadzorem sterownika wykonują pracę znacznie dokładniej i z pominięciem ludzkich błędów. Od czasu do czasu jednak nawet taka nowoczesna maszyna zawodzi. Rozwiązaniem w takich sytuacjach jest wymiana sterowania w maszynach CNC.

NC i CNC – czym różnią się te skróty?

Obróbka materiałów na maszynach takich jak tokarki czy frezarki jest realizowana od dziesiątek lat, a prekursorzy tych obrabiarek byli znani już w starożytności. Jednak dopiero rewolucja przemysłowa, a potem rozwój technologii cyfrowych sprawiły, że maszyny obróbcze zyskały nie tylko popularność, ale i nowe oblicze. Po ręcznych tokarkach i frezarkach pozostały jedynie wspomnienia i zabytkowe egzemplarze w muzeach czy na strychach. Do akcji wkroczyły szybsze, dokładniejsze i bardziej wydajne modele sterowane oprogramowaniem.

Obecnie najpopularniejsze i najczęściej wybierane są obrabiarki CNC. W języku angielskim ten skrót oznacza Computerized Numerical Control, czyli maszyny sterowane komputerowo. Stanowią one jakby kolejny krok w rozwoju technologii w stosunku do maszyn NC, w których nie ma żadnego sterownika ani programu sterującego pracą narzędzi. W obrabiarkach NC (Numerical Control) jest za to system sztywno połączonych bloków funkcjonalnych, w których jedno wejście prowadzi do jednego wyjścia. Wydawane polecenia są przetwarzane na konkretne działanie.

Dlaczego jest zalecana wymiana sterowań CNC?

Maszyny sterowane numerycznie NC mają ograniczone możliwości przyjmowania i przetwarzania poleceń. Do ich pracy potrzebne są nośniki danych, na których zapisuje się konkretne polecenia dla narzędzi. Są one odczytywane przez kontrolery, które sterują pracą maszyn. Niestety oprogramowanie do maszyn NC musi być zapisywane, powielane i przechowywane fizycznie na nośnikach. Ponadto jest awaryjne, co powoduje przestoje obrabiarek.

Taka potrzeba nie istnieje w przypadku sprzętu CNC, gdyż kody dla maszyn są generowane na bieżąco za pomocą oprogramowania graficznego 3D. Za kontrolę pracy obrabiarki odpowiada sterownik, który współpracuje z komputerem. Sterowanie odbywa się przez analizę graficzną toru narzędzia, który jest symulowany w programie 3D. Następnie tor ten jest odtwarzany na maszynie, która wykonuje konkretny proces obróbczy. Raz przygotowany program sterujący może być wykorzystywany w nieskończoność, gwarantując produkcję wielu elementów o wysokim poziomie powtarzalności. Wymiana sterowań CNC pozwala unowocześnić maszyny sterowane numerycznie.

Co ważniejsze, dzięki oprogramowaniu CNC jest możliwe również automatyczne rejestrowanie stopnia zużycia narzędzia. Dzięki temu program sam ustawia jego położenie względem materiału tak, aby efekt pracy był zawsze powtarzalny.

Na czym polega wymiana sterowań CNC?

Wymiana sterowania CNC jest niezbędna w sytuacji, gdy dochodzi do częstych awarii maszyny. Polega ona na przeprowadzeniu kompleksowego remontu systemu sterowania, włącznie z oprogramowaniem systemowym i automatyką. Taka modernizacja obrabiarki i przekształcenie jej z NC na CNC w znacznym stopniu zwiększa funkcjonalność maszyny oraz przyczynia się do poprawy komfortu obsługi.

Jednocześnie wymiana sterowań CNC pozwala operatorowi maszyny na bardziej intuicyjne działanie i zwalnia go z konieczności nieustannego skupienia, jakiego wymaga sterowanie NC. Dzięki modernizacji frezarek, tokarek czy przecinarek plazmowych CNC zwiększa się efektywność ich pracy, a koszty przystosowania do nowych potrzeb są znacznie niższe niż zakup nowego urządzenia. W sterowaniu CNC dostępne są też nowe funkcje, dzięki którym można wykonywać więcej skomplikowanych kształtów, niedostępnych dla maszyn NC. Wymiana sterowania w maszynach CNC to również zwiększenie precyzji pracy, powtarzalności elementów, niezawodności oraz wydłużenie żywotności obrabiarki.

Twój partner w drodze do sukcesu

Martex CNC

Jesteśmy liderem rynku maszyn CNC oraz autoryzowanym przedstawicielem Hypertherm. Zapraszamy na prezentację do siedziby firmy

Kontakt
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.